Gündem

Siz Engel Olmayın Yeter!

Siz Engel Olmayın Yeter

31 Mayıs 2009’da yapılacak olan özel okullar sınavına bedensel engelli öğrenciler giremeyecekmiş. Bugün Hürriyet’de gördüm bu haberi. Yazılarını devamlı takip ettiğim Mehmet Yılmaz bahsetmiş yazısında. Yok bu kadar da olmaz abartmış mıdır diye düşündüm hemen araştırdım. Ne yazık ki gerçeklerle yüzleşmem fazla uzun sürmedi. Görünce midem bulandı. Rezillik dedim, üzüldüm. Oysaki çoğu kez rastlamışızdır bu tür absürd haberlere. Ama bu içlerinde bugüne kadar gördüğüm en rezil olanıydı doğrusu.

Adında Milli olan eğitim bakanlığının yollamış olduğu genelge aynen şu şekilde.

Okullarımızda, özel eğitim alması gereken öğrenciler ile bedensel engelli öğrencilere hizmet verme olanağımız bulunmamaktadır.

Bu nedenle 31 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak olan Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı sonucunda bu tür öğrencilerin kaydı yapılamayacağından, bu öğrenciler sınava dahil edilemeyecektir.

Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları

Sınav Yürütme Kurulu

Pes yani. Milli Eğitim Bakanlığı bu ülkede eğitimi yöneten en üst kurumdur. Bu genelgeyi gönderen dangalağa sormak istiyorum. Eğer ki sen bu ülkede çocuklarına eşit şartlarda eğitim veremiyorsan senin orada bulunmanın ne anlamı var? O çocukların aileleri bu devlete her ay takır takır vergisini öderken sen o çocuklara eğitim olanağı sağlıyamıyorsan niçin vergi alıyorsun? Devletten her sene yüklüce miktarda bütçe alırken kendi okullarını engelli vatandaşlarına yönelik tasarlıyamıyorsan o paralar nereye gidiyor diye sorarlar adama.

Düşünsenize çok zekisiniz. Belki matematiğe belkide müziğe ilginiz var. .Fakat bir trafik kazası sonucu veya başka bir sebeple bacağınız kesiliyor ve tekerlekli sandalyeye mahkum oluyorsunuz. İşte bu sebeple Robert Kolej’de okuyamıyorsunuz. Bütün dünya Stephen Hawking gibi bir dahiye taparken biz bedensel engelli vatandaşlarımızı her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dışlıyoruz.

Açıkcası bir hukukçu olmadığım için hukuk adına çok fazla şey söyleyemem. Ama Anayasamızda bu konuyla ilgili ne yazıyor diye merak ettim. Sadece ilk 10 maddeyi okudum. Özellikle iki madde dikkatimi çekti.

V. Devletin temel amaç ve görevleri

MADDE 5. – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

X. Kanun önünde eşitlik

Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Biri bana söylesin lütfen. Yapılan bu ayıp yazdığım maddelerden hangisiyle uyuşuyor. Nereden alsanız elinizde kalacak cinsden. Utanç duyulacak cinsden. Birinin bu utancı temizlemesi lazım.

Yazar Hakkında

Melih Güney

Kendisini pazarlamaya adayan bir pazarlama profesyoneli. İşletme ve markalarının dijitale adım atmasına yardımcı olmaya çalışan, onların ihtiyaçlarını günün pazarlama koşullarına uygun bir şekilde yerine getiren bir süper kahraman.

2 Yorum Bulunuyor

Yorum Yap